Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος.

Back to top button